đ—Ĩđ—˛đ—¯đ—˛đ—šđ—šđ—ļđ—ŧ𝘂𝘀 𝗹đ—ļđ—ģ𝗲-𝘂đ—Ŋ đ—ŋ𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 (đŸ¯/𝟴)

Voor variatie in de Hardstyle keuken ben je bij Dennis ‘The Menace’ Goense en in de tot een Hangar omgetoverde vliegbasis Malpertuus aan het perfecte adres!

Op 16 maart 2019 zal D-Void de cockpit samen met co-piloot Sonic Devastation bestijgen en regelrechte Raw Classics afvuren! Het wordt absoluut gÊÊn dertien in een dozijn editie, maar een spectaculair slagveld vanaf de allereerste seconde. Rebellious is back, so is D-Void!

D-Void

No Comments