đ—Ĩđ—˛đ—¯đ—˛đ—šđ—šđ—ļđ—ŧ𝘂𝘀 𝗹đ—ļđ—ģ𝗲-𝘂đ—Ŋ đ—ŋ𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 (đŸ¯/𝟴)

Voor variatie in de Hardstyle keuken ben je bij Dennis ‘The Menace’ Goense en in de tot een Hangar omgetoverde vliegbasis Malpertuus aan het perfecte adres!

Op 16 maart 2019 zal 𝗗-𝗩đ—ŧđ—ļ𝗱 de cockpit samen met co-piloot Sonic Devastation bestijgen en regelrechte Raw Classics afvuren! đŸ”Ĩ Het wordt absoluut gÊÊn dertien in een dozijn editie, maar een spectaculair slagveld vanaf de allereerste seconde. Rebellious is back, so is D-Void! 🔙

D-Void

đ—Ĩđ—˛đ—¯đ—˛đ—šđ—šđ—ļđ—ŧ𝘂𝘀 𝗹đ—ļđ—ģ𝗲-𝘂đ—Ŋ đ—ŋ𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 (𝟮/𝟴)

Domination. Foundation. Intoxication.
đ—Ļđ—ĸ𝗡𝗜𝗖 𝗗𝗘𝗩𝗔đ—Ļ𝗧𝗔𝗧𝗜đ—ĸ𝗡! â˜ĸī¸ Met een driedubbele dosis drive weet deze Rebellious Resident zijn eindeloze energie over te brengen aan de hartstochtelijke menigte. ⚡ Zijn liefde voor Raw Classics gaat hard, kei-hard!

De vraag is echter: zal Wesley Singh de propellers solo laten draaien op editie ‘lucky number 13’ of knalt hij de klassiekers samen met een compagnon door de lucht? Please fasten your seatbelts! đŸ›Ģ

Sonic Devastation

đ—Ĩđ—˛đ—¯đ—˛đ—šđ—šđ—ļđ—ŧ𝘂𝘀 𝗹đ—ļđ—ģ𝗲-𝘂đ—Ŋ đ—ŋ𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 (𝟭/𝟴)

Tom Willaert keert na een daverend debuutoptreden op de exorbitante negende editie van Rebellious weer huiswaarts om de Clingse eer hoog te houden. ‘Captain Complex’ zal een vervolg geven aan zijn Chapter One en de Hard Jump en Retro uit het Vinyl-tijdperk door het soundsysteem van het (alle)machtige Malpertuus dirigeren! đŸ’ŋ

EÊn tip van de sluier: de DJ annex producer met de initialen CK heeft de key 🗝 tot succes en zal deze avond de thuisbasis openen. Bounce on ya sneakerz with 𝗖𝗮đ—Ŋ𝘁𝗮đ—ļđ—ģ 𝗞𝗲𝘆𝗲𝘀! 👟

Captain Keyes