đ—Ĩđ—˛đ—¯đ—˛đ—šđ—šđ—ļđ—ŧ𝘂𝘀 𝗹đ—ļđ—ģ𝗲-𝘂đ—Ŋ đ—ŋ𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 (𝟭/𝟴)

Tom Willaert keert na een daverend debuutoptreden op de exorbitante negende editie van Rebellious weer huiswaarts om de Clingse eer hoog te houden. ‘Captain Complex’ zal een vervolg geven aan zijn Chapter One en de Hard Jump en Retro uit het Vinyl-tijdperk door het soundsysteem van het (alle)machtige Malpertuus dirigeren!

EÊn tip van de sluier: de DJ annex producer met de initialen CK heeft de key tot succes en zal deze avond de thuisbasis openen. Bounce on ya sneakerz with Captain Keyes!

Captain Keyes

No Comments