đ—Ĩđ—˛đ—¯đ—˛đ—šđ—šđ—ļđ—ŧ𝘂𝘀 – đ—Ļ𝘁𝗮đ—ŋ𝘁 𝗹đ—ļđ—ģ𝗲 𝘂đ—Ŋ đ—ŋ𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲

Het moment waarop lange tijd is gewacht, maar over ÊÊn dag is het eindelijk zover…

Morgen wordt er gestart met de bekendmaking van de artiesten die zaterdag 16 maart op Rebellious draaien. Bring it on! đŸ”Ĩ

Start line-up release

No Comments